ПРо Факультет

Менеджмент

Ме́неджмент (або «управління») — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Факультет менеджменту включає в себе предмети з області таких наук як економіка, організація та керівництво, маркетинг, фінанси, економічна політика, право, інформатика, соціологія, психологія, іноземні мови. Навчання спрямоване на розвиток наступних вмінь: концепційні – пізнавальність, прогнозування та програмування діяльності, аналіз і бачення співпраці з оточенням;

концепційні – пізнавальність, прогнозування та програмування діяльності, аналіз і бачення співпраці з оточенням; організаційні – будова організаційних структур, опрацювання, контролювання операційних стратегій та програм підприємства, створення робочих місць, використання сучасних технологій, контроль виконання завдань; технічно-адміністраційні – знання сучасних інформаційних технологій, ергономіки, значення та функцій засобів масової інформації, облаштування робочих місць, раціональне використання фінансових засобів.

Студент стає професійним менеджером, що сприяє створенню та професійному керівництву підприємством, який готовий до діяльності:

  • — на керівних посадах у малих та середніх підприємствах;
  • — у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування;
  • — банках, страхових агенціях;
  • — торгівлі;
  • — спілках з іноземним капіталом тощо.

спеціальності

Управління підприємством
Маркетинг та продажі
Управління людськими ресурсами
Психологія в бізнесі
Персональний бренд-менеджмент
Підприємництво
Е-бізнес
Інтернет-маркетинг на практиці
Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність
Стратегічне управління людським капіталом
Управління проектами
Лідерство в бізнесі
E-маркетинг
Управління безпекою
Управління проєктами та інформацією
Соціологія бізнесу та медіа
Психологія менеджменту
Стратегічне управління
Управління брендом та маркетингові стратегії
Управління у віртуальному середовищі
Управління розвитком підприємства (для власників)
Аналітика даних, Big Data та кодування
Міжнародний бізнес
Digital-маркетинг
HR-менеджер
Управління фінансами та бухгалтерський облік
Банківська справа
Управління в туризмі
Управління в логістиці
Управління міжнародними відносинами
Управління в державній адміністрації
Менеджмент у сфері комп'ютерних ігор
Е-маркетинг і ЗМІ
Управління інноваційною діяльністю
Нові тренди в туристиці
Фінанси та облік у малому та середньому підприємстві
Державне управління
Антикризовий менеджмент
Управління в транспортній галузі
Комп’ютерна графіка в медіа
Організація масових міроприємств, концертів та спортивних заходів
Готельний бізнес
Торгівля і логістика в міжнародному аспекті

університети

Академія Фінансів та Бізнесу Вістула

Детальніше

Міжнародний Університет Логістики та Транспорту

Детальніше

Академія прикладних наук Вінцента Поля в Любліні

Детальніше

Економіко-Гуманітарний Університет

Детальніше

Університет Соціальних
та Гуманітарних Наук

Детальніше

Коллегіум Сівітас

Детальніше

Люблінська Академія «WSEI»

Детальніше

Університет Лазарського

Детальніше

Вроцлавська Академія Бізнесу

Детальніше

Суспільна Академія Наук

Детальніше

Університет Екології та Управління

Детальніше

Університет WSB Merito у Вроцлаві

Детальніше

Академія Леона Козьмінського

Детальніше

Університет WSB Merito у Варшаві

Детальніше

Краківська Академія ім. Моджевського

Детальніше