Фінанси та бухгалтерський облік

Отримати консультацію

ПРо Факультет

Фінанси та бухгалтерський облік

Фінанси — це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. На мікрорівні об’єктом акумуляції, використання, розподілу і перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств і організацій держадміністрація та адміністрація органів місцевого самоврядування.

Облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

 

спеціальності

Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік
Банківська справа та фінансові інновації
HR і заробітня плата
Фінансовий та інвестиційний консультант
Фінансові ринки
Банківська справа
Бухгалтерський облік та аудит
Бухгалтерський облік, фінанси та казначейство
Аудит та управлінський контроль в бізнесі
Банківська справа та інвестиційні стратегії
Підприємництво
Бухгалтерський облік та оподаткування - ACCA
Аналітик фінансових ринків
Бухгалтерський облік та управління податками
Бухгалтерський облік та державні фінанси
Банківська справа і управління фінансовим ризиком
Контроль і фінансовий аудит
Фінансово-бухгалтерські консультації
Облік і податки малих та середніх підприємств
Фінансовий аналітик
Інформатика в бухгалтерському обліку
Фінанси та соціальне і майнове страхування
Державні фінанси
Фінансове право
Податкові консультації

університети

Суспільна Академія Наук

Детальніше

Академія Леона Козьмінського

Детальніше

Вища Банківська Школа у Вроцлаві

Детальніше

Академія Фінансів та Бізнесу Вістула

Детальніше

Економіко-Гуманітарний Університет

Детальніше

Університет Лазарського

Детальніше

Вища Банківська Школа у Варшаві

Детальніше

Університет Бізнесу

Детальніше

Вшехніца Польська

Детальніше

Краківська Академія ім. Моджевського

Детальніше