Культура Японії

Отримати консультацію

ПРо Факультет

Культура Японії

Культурологія – це наука про культуру. Культура – це особливий об’єкт дійсності, сукупність соціальних явищ.
Основною метою навчальної дисципліни “Культурологія” є формування в студентів системи знань про сутність культури, як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль культури у формуванні особистості та розвитку суспільства. Вивчення культурології розширить знання студентів про багатовимірний світ культури, допоможе орієнтуватися в соціокультурних процесах і усвідомлювати себе в діалозі культур.

Предметом “Культурології” є культура як система потенційних та актуальних цінностей, їх зміст та функціонально-рольове призначення в системі суспільних відносин.

спеціальності

Культура Японії

університети

Польсько-Японська Академія
Комп’ютерних Технологій

Детальніше